Ekman Plus

NEWS

MKT Trends

pexels-photo-359757

MKT Trends

ธุรกิจสื่อ-แบรนด์สินค้าทุกระดับ จะสู้สึกการตลาดอย่างสตรอง ต้องรู้เท่าทัน 5 เทรนมาแรง

เทรนด์แรก “Cross-channel targeting” แบรนด์ต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยครอบคลุมทั้งสื่อ Online, Offline และ In-store เพื่อเป้าหมายหลักในการทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า การสื่อสารกับผู้บริโภคจะมีความเฉพาะตัว (Personalization) มากขึ้น และด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทำให้ “การวัดผลแบบมัลติสกรีนเรตติ้ง”เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้นักการตลาดวางแผนและเลือกใช้ช่องทางได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องยิ่งขึ้น

เทรนด์ที่ 2 “Live VDO” กลายเป็นปรากฏการณ์สื่อรูปแบบใหม่ในเมืองไทย หลายแบรนด์ได้นำ Live VDO มาใช้ถ่ายทอดสดการเปิดตัวสินค้าใหม่ การสาธิตวิธีการใช้สินค้า งานอีเว้นท์ และบริการของแบรนด์ ด้วยจุดเด่นในเรื่องของการสื่อสาร 2 ทางกับผู้บริโภค สามารถตอบข้อสงสัย สร้างความสัมพันธ์ หรือดูผลตอบรับของผู้บริโภคได้ในทันที โดยในปี 2560 คาดว่าน่าจะมีการใช้ Live VDO เพื่อสร้างสีสันใหม่ๆ ให้แก่แวดวงธุรกิจสื่อของไทยในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

เทรนด์ที่ 3 “Content Leads” จากรูปแบบของสื่อที่หลากหลายอย่างมาก หัวใจสำคัญของการสื่อสารที่จะประสบความสำเร็จจึงอยู่ที่คอนเทนต์ที่น่าสนใจ จึงนับเป็นโอกาสของแบรนด์ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยการสร้างสรรค์และพัฒนาคอนเทนต์ในรูปแบบ Tailor made ให้เหมาะสมกับสื่อแต่ละสื่อ ไม่ใช่การนำคอนเทนต์จากโทรทัศน์ไปขยายผลเหมือนในอดีต เช่น การผลิตรายการเพื่อออกอากาศทาง LINE TV หรือลักษณะคอนเทนต์จำเพาะสำหรับโซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Sky VR (Virtual Reality) app เพื่อชมรายการแบบ 360 องศา

เทรนด์ที่ 4 “การเติบโตของธุรกิจ Online Shopping” โดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนคือพัฒนาการของสมาร์ทโฟนและความแพร่หลายของโซเชียลมีเดีย ความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ห้างร้านส่วนใหญ่เปิดช่องทางออนไลน์ และมีธุรกิจบริการใหม่ๆ ที่เกิดสืบเนื่องกัน เช่น LINE MAN แอปพลิเคชันในการสั่งอาหาร สั่งซื้อของ รับส่งสินค้าต่างๆ ความท้าทายของนักการตลาด จึงอยู่ที่จะบริหารงบประมาณและสื่อโฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งกลุ่มที่ยังคงอยู่กับช่องทางการสื่อสารและซื้อสินค้าแบบเดิม และกลุ่มที่เปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อสินค้าออนไลน์

เทรนด์ที่ 5 “Local Touchpoint” ความท้าทายของการเข้าถึงผู้บริโภคในต่างจังหวัด อยู่ที่กลุ่มผู้บริโภคเขตนอกเมือง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ ที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อน้อยกว่าผู้บริโภคในเขตเมือง และยังมีความเคยชินกับวิถีชีวิตแบบเดิมอยู่ ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด จะมีความหลากหลาย แตกต่างกันมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้คือ การเข้าถึงตัว สร้างความตื่นเต้นและประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภคผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้ Influencer ในท้องถิ่น

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก brandbuffet.in.th

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email